Kotipalvelut, pienet remontit, pihatyöt, polttopuiden tekeminen 

25,00 €/tunti/työntekijä (sis. alv)              *tuntihinta kotitalousvähennyksen (50 %) jälkeen 12,50 € 

                                                                     Huomioi kotitalousvähennyksen omavastuu 100 € vuodessa!

 

Sosiaalipalvelut, sosiaalipalvelujen tukipalvelut, asiantuntijapalvelut ja palvelut yrityksille sopimuksen mukaan

Esim. siivous sosiaalipalvelujen tukipalveluna 23 €/tunti 

Yritys on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin 1.4.2011 alkaen. Sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia.                                                 

                                                   

Kaikkien palvelujen minimilaskutus 1 tunti

 

Kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu. Yrityksemme kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten verovelvollinen saa vähentää verotuksessaan yrityksellemme maksamastaan arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 50 %. Kotitalousvähennys on 2 400 euroa henkilöä kohden vuodessa. Omavastuu on vuodessa 100 euroa/henkilö.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa on esimerkiksi: tavanomainen kotitaloustyö,  hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö, huoltotyöt, piha-alueen hoito sekä kodin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyö. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.vero.fi.