Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kotipalvelut, pienet remontit, pihatyöt, polttopuiden tekeminen

Arvonlisäverolliset palvelut 31 €/tunti - Arvonlisäverottomat palvelut 25 €/tunti

Yritys on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin 1.4.2011 alkaen. Sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia.               

Sosiaalipalvelut, sosiaalipalvelujen tukipalvelut,  esim. siivous vanhuksille sosiaalipalvelujen tukipalveluna 25 €/tunti.                                                                     

Kaikkien palvelujen minimilaskutus 1 tunti.

 

Kotitalousvähennys vuosina 2022 - 2023:

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö:

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu. Yrityksemme kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten verovelvollinen saa vähentää verotuksessaan yrityksellemme maksamastaan arvonlisäverottomasta/arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 60 %. Kotitalousvähennys on 3 500 euroa henkilöä kohden vuodessa. Omavastuu on vuodessa 100 euroa/henkilö.