Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kotipalvelut, pienet remontit, pihatyöt, polttopuiden tekeminen

Arvonlisäverolliset palvelut 29 €/tunti - Arvonlisäverottomat palvelut 23 €/tunti

Yritys on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin 1.4.2011 alkaen. Sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia.               

Sosiaalipalvelut, sosiaalipalvelujen tukipalvelut,  esim. siivous vanhuksille sosiaalipalvelujen tukipalveluna 23 €/tunti                                                                      

Kaikkien palvelujen minimilaskutus 1 tunti

 

Kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa sinä vuonna, jona työkorvaus on maksettu. Yrityksemme kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten verovelvollinen saa vähentää verotuksessaan yrityksellemme maksamastaan arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 40 %. Kotitalousvähennys on 2 250 euroa henkilöä kohden vuodessa. Omavastuu on vuodessa 100 euroa/henkilö.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa on esimerkiksi: tavanomainen kotitaloustyö,  hoiva- tai hoitotyö, asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö, huoltotyöt, piha-alueen hoito sekä kodin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyö.